+


FYSISK SIKRING OG PEROSONELSIKKERHED

Fysisk sikring har til formål at beskytte mod uvedkommendes indtrængen i bygninger mv., adgang til klassificerede informationer, sabotage, hærværk og tyveri mv.

Vagtordning er den del af den fysiske sikkerhed, der omfatter anvendelse af ubevæbnet personel til overvågning, patruljering og reaktion på alarmer mv. samt ledsagelse af transporter. Vagtorningen har til formål at imødegå og hindre uvedkommendes indtrængen og adgang til personel og til vitalt og/ eller sensitivt materiel.

Personelsikkerhed omfatter foranstaltninger til beskyttelse af virksomhedens personel og personel med tilknytning til virksomheden mod spionage, undergravende virksomhed, kompromittering, kriminel aktivitet samt terrorisme.

 "DE 4 SØJLER"

Præventiv effekt

Serviceopgaver

SkadeSsituation

Efter skade

Præventiv effekt i forhold til et bredt spekter af skader: Brand, indbrud, tyveri, hærværk eller andet.

Serviceopgaver i forhold til håndværkere, kunder, leverandører og brugere mfl. I en skadessituation gribe ind og forsøge at afhjælpe; rekvirere assistance, og melde til kunden, Politiet mfl. Efter skadessituaitonen at medvirke til at retablere sikringen.
       

Vi kan sikre og beskytte:

Vi løser flere former for services 24/7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygninger og anlæg

 Bygninger og anlæg

(i) Vis produkt(i) Vis produk

Land- og skovbrug

Land- og skovbrug

(i) Vis produkt(i) Vis produk

Detailhandel

(i) Vis produkt(i) Vis produk

Events

(i) Vis produkt(i) Vis produk