+


 Er din byggeplads sikret mod tyveri, indbrud og hærværk?


 

Tyveri fra byggepladser rammer både håndværkerne og de, der skal have bygget. Og de seneste år er tyvene blevet mere opfindsomme. For det første, så koster det, fordi håndværkeren skal ud og købe nyt, og for det andet, så kan det også få betydning for tidsplanen, hvis det er en bestillingsvare, og der er leveringstid på den. Bliver byggeriet ikke færdigt til tiden, kan det blive dyrt entreprenøren. De ekstra udgifter der er i form af dagbøder, udgifter til håndværkere og ekstra betaling for leje af maskiner mv. kan nemt beløbe sig til mere en hvad Fast Vagt (byggeplads vagt) koster. Benyt derfor en vagt fra Dahmlos Security, for at forebygge forsinkelse i byggeprocessen som følge at tyveri.

Byggepladser er meget udsat for tyveri/indbrud og der stjæles årligt for 600 mio. kr.

Opstarsfasen

udførelsesfasen

Vi anbefaler at der deltager en repræsentant for vagtvirksomheden allerede i opstartsfasen hvor der afholdes projektgennemgangs-møder mellem de projekterende, bygherren og entreprenørerne. På projektgennemgangs-møderne hvor organiseringen af sikkerheds- arbejdet finder sted, kan vi se på hvilke sikringsforanstaltninger og andre forebyggende tiltag der er nødvendige for at forhindre trusler og kritiske hændelser som f.eks. tyveri af byggematerialer.

Kontakt derfor Dahmlos Security allerede i dag, og hør hvordan vi sikrer din byggeplads.

I udførelsesfasen eller byggefasen opføres byggeriet som det er beskrevet i projektet og entreprise-kontrakterne. Byggepladser bør sikres/beskyttes specielt, når byggepladsen er etableret og anlægsarbejdet påbegyndes Sikringsforanstaltninger og andre forebyggende tiltag som f.eks. Fast vagt og Vagtrundering er services som Dahmlos Security tilbyder at udfører for dig og din virksomhed.

Som noget nyt, kan vi snart tilbyde at uføre overvågning af byggepladser fra op til 100 meters højde, Overvågningen fortages med en UAS (drone). En UAS har den fordel at et stort område kan overvåges på en gang. Ved valg af tryghedskameraer til at overvåge hele området, kan det let løbe op i en faktor 100 i forhold til UAS.

 

   
  VI UDFØRER FLERER FORMER FOR SERVICES 24/7

Kontakt os, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker at vi giver et estimeret bud på en opgave. Vi hører gerne fra dig. - ring på 23318070!