+


VAGTENS HOVEDARBEJDSOPGAVER

AFVÆRGE BRAND

AFVÆRGE KRIMINELLE HANDLINGER

 • Hindre unødig ilttilførsel ved at branddøre og vinduer er lukkede
 • Pyromanbrande
 • Gløder i askebægre
 • Overgang i elinstallationer
 • Udslip af ilt. gas og kemiske stoffer
 • Kemiske processer der starter brande
 • At håndslukningsudstyr er OK
 • Indbrud, tyveri
 • Svind, hærværk
 • Terror, sabotage
 • Industrispionage,
 • Ildspåsættelser
 • Røveri, vold, overfald, voldtægt
 • Ballademagere. hævnaktioner, graffiti

TEKNIK/ MILJØOVERVÅGNING

AFVÆRGE ENERGITAB

 • Maskiner der skal køre/ ikke kan køre
 • Produktionsstop,
 • Kemisk udslip
 • Renseanlæg, vandstande, dambrug
 • Temperaturovervågning, køl/frys
 • Oliefyr
 • Vejrlig glatføre
 • Uønsket elforbrug. opvarmning
 • Åbne døre/vinduer
 • Uønskede tændte maskiner,
 • Uønsket tændt lys
 • Energisvigt, olie, gas,
 • El mangel
 • Påkrævede min./maks. temperaturer

AFVÆRGE VANDSKADE

SERVICEOPGAVER

 • Sprængte vandrør, oversvømmelse
 • Tilstoppede afløb, vejrlig
 • Åbne ventiler
 • kKemiske processor
 • Dampudslip
 • Fejl start af sprinkleranlæg
 • Defekte vaskemaskiner, akvarier
 • Oplysende karakter
 • Henvisning af kunder/faciliteter
 • Vejledning
 • Hjælp til handikappede
 • Førstehjælp
 • Receptionist, portvagt, servicevagt